Kannatutusyhdistyksen tarkoitus

Musiikkikoulun kannatusyhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Karkkilan musiikkikoulua sekä tukea sen toimintaa yhteistyössä koulun opettajien ja muiden sen toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea musiikinopetustoimintaa ja laajentaa musiikin harrastusta Karkkilassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää musiikkileikkikoulu- ja leiritoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja lukukausi-, jäsen- ja kannatusmaksuilla, järjestää julkisia pääsymaksullisia musiikki- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä arpajaisia sekä omistaa kiinteistöjä ja ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä.

Yhdistys ei pyri voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseen osallisille.

Alla ovat ladattavissa kannatusyhdistyksen toimintakertomus 2017-2018 sekä toimintasuunnitelma 2018-2019.