Liity kannatusyhdistykseen
Jäsenenä voit vaikuttaa!

Musiikkikoulun kannatusyhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö tai Suomen oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti Karkkilan musiikkielämän ja yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa harkintansa mukaan jäsenen, joka todistettavasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai laiminlyönyt jatkuvasti velvollisuutensa.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Tällä hetkellä vuotuinen jäsenmaksu on 10 euroa.