Piano

Piano on yleisin, suosituin ja äänialaltaan laajin soitin. Pianolla voidaan soittaa erilaista klassisesta kevyeen ja sillä voi myös säestää muita soittimia ja laulajia. Pianon koko pysyy samana vauvasta vaariin. Toivomme, että oppilaalla on kotona sähköpianon sijaan akustinen soitin kosketuksen erilaisuuden vuoksi.

Pianonsoitonopetus voi alkaa 3-6-vuoden iästä alkaen. Tällöin voidaan käytttää mm. Suzuki-metodia, mikä perustuu jäljittelyyn ja matkimiseen, ja opetus on ryhmäopetusta. Yksilöopetus alkaa noin 6-vuotiaasta alkaen. Myös aikuinen voi hakeutua opiskelemaan pianonsoittoa.

Soitonopiskelu aloitetaan pienillä lastenlauluilla, eri alkeisvihkoilla ja pienillä teknisillä har- joituksilla. Tasosuoritusten (3 kpl) ja opiskelun myötä ohjelmisto vaikeutuu ja eteneminen tapahtuu oppilaan edistymisen mukaan. Opiskelu etenee Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusohjeiden mukaisesti.

Tunneilla opetetaan myös musiikin peruskäsitteitä ja tekniikkaa niin lapsille kuin aikuisille.

Opettajat:

  • Aaron Ahola, 045 235 5202
  • Tellervo Harjanne, 040 737 9642
  • Tuija Närhi, 044 336 1243