Rekisteriselosteet

Karkkilan musiikkikoulu on kolmen henkilörekisterin rekisterinpitäjä. Rekisterit ovat jäsenrekisteri, oppilasrekisteri ja työntekijärekisteri.

Jäsenrekisteriin talletetaan kannatusyhdistyksen jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, kun yhdistyksen hallitus on yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaisesti hyväksynyt jäsenyyden.

Oppilasrekisteriin talletetaan oppilaan nimi, huoltajien nimet, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), henkilötunnus sekä tarvittavat opintoja koskevat tiedot, joita ovat tuntimäärän seuranta, opiskeluvuodet, tutkintosuoritukset ja oppilaan ohjelmisto.

Työntekijärekisterin rekisteriselosteen saa pyynnöstä nähdäkseen musiikkikoulun kansliasta, ks. yhteystiedot. Jäsenrekisterin ja oppilasrekisterin rekisteriselosteet ovat alla.