Koulun historia

Perustettu 1971

Karkkilan seurakunta perusti musiikkikoulun Karkkilaan vuonna 1971. Musiikkikoulu toimi seurakunnan suojissa kymmenen vuotta, kunnes syyslukukauden alusta 1981 koulu siirtyi osaksi Karkkilan kaupungin organisaatiota. Taustalla oli vuoden 1981 alusta voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta (1045/1980), jonka myötä kuntien kulttuuritoiminnan määrärahat kasvoivat huomattavasti.

Karkkilan kaupungin ajauduttua talouskriisiin 1990-luvulla Karkkilan taideoppilaitokset, mukana myös musiikkikoulu, siirrettiin kannatusyhdistysten hoidettavaksi. Musiikkikoulun status muuttui siten kunnan organisaatiosta yksityiseksi oppilaitokseksi vuonna 1994.

Karkkilan kaupungin rahoitus on edelleen merkittävä osa musiikkikoulun budjettia.  Seudullisesti merkittävänä toimijana Karkkilan musiikkikoulu palvelee osin myös lohjalaisten ja vihtiläisten musiikinopetuksen tarpeita. Siksi myös Lohjan kaupunki rahoittaa koulun toimintaa. Vihtiläisten oppilaiden määrä on kasvussa. Neuvottelut Vihdin kanssa eivät valittavasti kuitenkaan ole johtaneet sopimukseen, vaikka Vihdin tuki olisi enemmän kuin tarpeen.

Lukuvuosi 2019-2020 on Karkkilan musiikkikoulun koulun 27. lukuvuosi kannatusyhdistyksen ylläpitämänä yksityisenä musiikkioppilaitoksena. Vuosi 2021 on Karkkilan musiikkikoulun 50-juhlavuosi. Suunnitelmissa on isompi merkkipäiväpumpsaus!

Ilmoitus Karkkilan Seudussa 10.3.1981
Ilmoitus Karkkilan Seudussa 10.3.1981