Opetus

Opetus Karkkilan musiikkikoulussa on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta.

Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin. Musiikki on aktivoiva ja rikastuttava voimavara, minkä avulla oppilas oppii toteuttamaan itseään musiikin keinoin.

Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Instrumentin opiskelu ohjaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Yhteismusisointi kehittää musiikin kuuntelun ja hahmottamisen taitoja, sekä sosiaalisia taitoja.

Opetuksen pysyviä tavoitteita ovat soitinopetuksen kehittäminen, erilaisten yhteissoitto- ja laulukokoonpanojen toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen sekä opettajien työskentelymahdollisuuksien parantaminen ja mahdollisten koulutusten tukeminen.

Lukuvuoden 2018-2019 alusta otettiin käyttöön keväällä suunniteltu ja Karkkilan vapaa-ajantoimen hyväksymä uusi opetussuunnitelma.