Musiikin perusteet

Jokainen musiikin perusteiden taso on kaksivuotinen kokonaisuus. Jokaisella tasolla opiskellaan rytmiin, melodiaan, harmoniaan ja musiikin muotoihin liittyviä asioita. Nuotinlukutaidon kehittäminen ja musiikillisen oppimisen ja ymmärtämisen kehitys soiton kehittymisen tueksi ovat tärkeitä asioita. Opetus tapahtuu erilaisten työskentelytapojen ja harjoitusten avulla ryhmässä. Kotitehtävät ovat tärkeä osa opiskelua. Opetus tapahtuu Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n ohjeiden ja suositusten mukaan.

Musiikin perusteet 1 ja 2

Opetuksessa pyritään lähestymään oppimistavoitteita monipuolisesti, kokonaisvaltaisesti ja yhteistoiminnallisesti. Erilaiset ryhmätyötavat, toiminnalliset harjoitukset ja erilaiset oppimis- ja omaksumistavat huomioidaan opetuksessa. Opetus ei ole siis pelkästään teoreettista, vaan pyritään tekemällä, kokeilemalla, havainnoimalla ja harjoittelemalla saavuttamaan oppimistavoitteet. Turvallinen ja iloinen oppimisympäristö tukee pitkäjänteistä ja keskittynyttä opiskelua. Kotitehtävien ja kokeiden avulla harjoitellaan tunnilla opittuja asioita. Näin kerrataan ja vahvistetaan oppimista.Opettaja Tuija Närhi, 044 336 1243