Karkkilan musiikkikoulu

Karkkilan musiikkikoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Musiikkikoulussa on klassisen musiikin linja sekä kevyen musiikin linja. Lisäksi koulussa on aikuisosasto ja musiikkileikkikoulu. Opetusta annetaan pianon, viulun, harmonikan, huilun, kitaran ja sellon soitossa. Lisäksi annetaan laulu-, teoria- ja yhteissoitto-opetusta.

Musiikkikoulu toimii kaupungin keskustassa osoitteessa Anttilankatu 8, jossa opetus pääasiassa annetaan. Karkkilan yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa harjoittelevat kevyen musiikin opiskelijat. Musiikkileikkikoulu toimii Karkkilan seurakuntatalolla. Kevyen musiikin laulunopiskelijoiden tunnit ovat Karkkilan seurakunnan bänditilassa kirkkoherranviraston kellarissa.

Musiikkikoulu rahoittaa toimintansa Karkkilan ja Lohjan taloudellisella tuella, harkinnanvaraisella valtionavustuksella, oppilasmaksuilla, jäsenmaksuilla ja muulla varainhankinnalla.

Karkkilan musiikkikoulu on Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

Musiikkikoulun toiminnasta vastaa Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry.

Menneitä tapahtumia:

Pääsykokeet pidettiin 28.5.2019

Karkkilan musiikkikoulu oli mukana lasten messuilla Konepajahallissa 18.5.2019

Vanhempainilta 17.4.2019

Tuija Närhi ja Mika Nikander esittelivät uutta opetussuunnitelmaa. Vanhempien kanssa keskusteltiin musiikin opettamisesta ja oppimiseen kannustamisesta.

Tulevia tapahtumia

Syyslukukauden avajaiset 15.8. klo 19

Opetus alkaa 19.8.2019

Musiikkikoulun tukikonsertti 11.10.2019

  • Seuraa ilmoittelua!