Karkkilan musiikkikoulu

Karkkilan musiikkikoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Musiikkikoulussa on klassisen musiikin linja sekä kevyen musiikin linja. Lisäksi koulussa on aikuisosasto ja musiikkileikkikoulu. Opetusta annetaan pianon, viulun, harmonikan, huilun, kitaran ja sellon soitossa. Lisäksi annetaan laulu-, teoria- ja yhteissoitto-opetusta.

Musiikkikoulu toimii kaupungin keskustassa osoitteessa Anttilankatu 8, jossa opetus pääasiassa annetaan. Karkkilan yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa harjoittelevat kevyen musiikin opiskelijat. Musiikkileikkikoulu toimii Karkkilan seurakuntatalolla. Kevyen musiikin laulunopiskelijoiden tunnit ovat Karkkilan seurakunnan bänditilassa kirkkoherranviraston kellarissa.

Musiikkikoulu rahoittaa toimintansa Karkkilan ja Lohjan taloudellisella tuella, harkinnanvaraisella valtionavustuksella, oppilasmaksuilla, jäsenmaksuilla ja muulla varainhankinnalla.

Karkkilan musiikkikoulu on Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

Musiikkikoulun toiminnasta vastaa Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry.

Menneitä tapahtumia:

Vanhempainilta 17.4.

Tuija Närhi ja Mika Nikander esittelivät uutta opintosuunnitelmaa. Vanhempien kanssa keskusteltiin musiikin opettamisesta ja oppimiseen kannustamisesta.

Tuijan alustus on tulossa ladattavaksi tähän.

Tulevia tapahtumia

Mette Heikkilän oppilaiden konsertti 5.5. klo 15 Karkkilasalissa

  • Esiintymässä myös rytmimusiikkilinjan muita oppilaita.

Oppilaiden kevätkonsertti 10.5. klo 18 Karkkilasalissa

  • Tervetuloa kuulemaan oppilaiden esityksiä! Tilaisuus on maksuton.

Musiikkikoulun tukikonsertti syksyllä 11.10.

  • Seuraa ilmoittelua!