Karkkilan musiikkikoulu

Karkkilan musiikkikoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Musiikkikoulussa on klassisen musiikin ja kevyen musiikin linjat. Koulussa on myös aikuisosasto ja musiikkileikkikoulu. Opetusta annetaan pianon, viulun, harmonikan, huilun, kitaran ja sellon soitossa. Lisäksi annetaan laulu-, teoria- ja yhteissoitto-opetusta.

Musiikkikoulu toimii pääosin Anttilankatu 8:ssa. Kevyen musiikin tunnit pidetään Karkkilan yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa. Musiikkileikkikoulu toimii Karkkilan seurakuntatalossa. Kevyen musiikin laulutunnit pidetään kirkkoherranviraston kellarissa.

Musiikkikoulu tarjoaa opetusta Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueilla asuville oppilaille. Koulu rahoittaa toimintansa Karkkilan ja Lohjan kaupunkien tuella, oppilasmaksuilla, jäsenmaksuilla ja muulla varainhankinnalla, kuten lahjoituksin ja tukikonsertteja järjestämällä.

Karkkilan musiikkikoulu on Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

Musiikkikoulun toiminnasta vastaa Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry.

Oppilashaku musiikkikouluun on nyt!

Uusien oppilaiden haku Karkkilan musiikkikouluun on käynnissä. Kevään poikkeusoloissa ei järjestetä varsinaisia pääsykokeita, vaan oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Syyslukukauden alussa opettaja arvioi lähtötason ja tekee jatkosuunnitelman oppilaan kanssa.

Opetus

Oppilaaksihakulomake

Täytetty hakulomake palautetaan koulun toimistoon sähköpostitse ( skannaus tai selkeä kuva) osoitteseen toimisto@kamuko.fi tai postitse osoitteeseen Karkkilan musiikkikoulu, Anttilankatu 8, 03600 Karkkila perjantaihin 22.5.2020 mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan lisätietoja kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Lukukausimaksuihin sisältyvät myös opetussuunnitelman mukaiset ryhmäaineet
- MU-PE peruskurssit 1-3 eli musiikin perusteet
- Yleisen musiikkitiedon peruskurssi,
- Yhteissoittoryhmät, Ensemble -laulu, bändisoitto
- Valinnaiset opinnot

Musiikin varhaiskasvatuksen puolella toimii musiikkileikkikoulu, johon voi myös ilmoittautua 2,5 - 6-vuotiaat lapset. Lapset jaetaan muskariryhmiin iän mukaan.

Tiedusteluja voi tehdä myös sähköpostitse koulun toimistosta tai puhelimitse suoraan rehtorilta.

Pääsykokeet pidettiin 28.5. ja 15.8.2019. Onnea kaikille uusille musiikkikoulun oppilaille!

Karkkilan musiikkikoulu oli mukana lasten messuilla Konepajahallissa 18.5.2019

Vanhempainilta 17.4.2019

Tuija Närhi ja Mika Nikander esittelivät uutta opetussuunnitelmaa. Vanhempien kanssa keskusteltiin musiikin opettamisesta ja oppimiseen kannustamisesta.

Ilmoittautuminen syyslukukaudelle 2020

Musiikkikoulun oppilaiden jatkoilmoittautumislomakkeet tulisi palauttaa koululle torstaihin 30.4.2020 mennessä.

Lomakkeet

Palautus täytettynä ja skannattuna joko sähköpostiin toimisto@kamuko.fi  tai postitse Karkkilan musiikkikoulu, Anttilankatu 8, 03600 Karkkila.

Jatkotietojen palauttaminen ajallaan on tärkeää, koska uusi lukuvuosi suunnitellaan toukokuussa. Nyt kartoitetaan uudet oppilaspaikat ja opettajien tunnnit.

Uusia oppilaaksi ilmoittautumisia otetaan myös vastaan.
Uusien oppilaiden valintakokeita ei järjestetä perinteiseen tapaan vallitsevien poikkeusolosuhteiden takia.
Uudet oppilaat otetaan kouluun koevuodeksi ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pääaineen opettajan kanssa keskustellaan syksyllä ja ensimmäisen vuoden aikana jatkomahdollisuuksista.

Opinnoista ja instrumenteista voi tiedustella rehtorilta ja opettajlta.

Koronaohjeet

Musiikkikoulun kevät tulee todennäköisesti jatkumaan etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. Tilannehan elää koko ajan, seuraan valtiovallan, opetusministeriön, musiikkioppilaitosten liiton ja aluehallinnon tiedotusta jatkuvasti.

Lähes kaikki opettajamme ovat ilmoittaneet jatkavansa opetusta etäopetuksena. Tässä tilanteessa on pakko sovittaa opetusta uudella tavalla, antaa oppimistehtäviä mahdollisuuksien mukaan. Tärkeintä on olla luova, ja sehän taiteen perusopetukselle on omiaan.

Kaikilla meillä on nyt järjesteltäviä ja uudelleen arvioitavia asioita arjessamme, mutta opettajamme arvostaisivat kovasti, jos ehditte avustamaan nuoria oppilaitamme kotoa tapahtuvassa opiskelussa. Näin saisimme myös musiikkikoulun opetuksen ja soittotunnit pyörimään ja tärkeät rutiinit jatkumaan myös näissä poikkeusoloissa.

Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä, vaan kokonaan uusi tapa oppia asioita. Opettajamme pyrkivät kehittämään keinoja koko ajan.

Musiikin perusteiden opettajamme Tuija Närhi on pyytänyt, että oppilaiden sähköposteihin läheteetyihin MU-PE - tehtäviin reagoitaisiin aktiivisemmin. Opetuksen on tarkoitus kuitenkin jatkua yhtä intensiivisenä,kuin normaaliolosuhteissa. Myös tentit tullaan pitämään etänä.

TÄRKEÄÄ!
Tarkistattehan, että ryhmäaineiden opettajilla varmasti on voimassa olevat ja toimivat puhelinnumerot ja sähköpostit Sähköposti, joka toimii ja jota todella luetaan!

Ryhmäaineiden ja yhteissoittojen kannata poikkeusolot ovat vielä haastavempia kuin yksilöopetukssa. Viime viikolla vielä ajattelimme siirtävämme tunteja, mutta nyt niidenkään siirto ei näytä enään mahdolliselta. Kevätlukukausi on kuitenkin saatava päätökseen toukokuun loppuun mennessä. Opettajat pyrkivät näissä aineissa antamaan myös etätehtäviä, kuten stemmoja soitettavaksi jne. Keskustelen tästä vielä heidän kanssaan.

Keväälle suunnitellut tasokurssisuoritukset tehdään mahdollisuuksien mukaan joko etänä, tai siirretään syksyyn. Olkaa kurssiasioista yhteydessä suoraan opettajaan.

Toukokuulle suunnitellut kevätlukukauden päätöskonsertit tulevat siirtymään, näin tehty työ ei mene hukkaan. Etsimme syyskuun loppuun mahdolliset ajat näille konserteille Karkkilasalin kalenteriin.

Koulun uusien oppilaiden valinta suoritetaan myös tänä keväänä. Palataan oppilasvalinnan poikkeustilakäytäteisiin myöhemmin.

27.3.2020
Terveyttä ja hyvää viikonloppua toivottaen

Mika Nikander
rehtori

Tuija Närhen info musiikin perusteiden opetuksesta 2019-2020.