Karkkilan musiikkikoulu

Karkkilan musiikkikoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Musiikkikoulussa on klassisen musiikin ja kevyen musiikin linjat. Koulussa on myös aikuisosasto ja musiikkileikkikoulu. Opetusta annetaan pianon, viulun, harmonikan, huilun, kitaran ja sellon soitossa. Lisäksi annetaan laulu-, teoria- ja yhteissoitto-opetusta.

Musiikkikoulu toimii pääosin Anttilankatu 8:ssa. Kevyen musiikin tunnit pidetään Karkkilan yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa. Musiikkileikkikoulu toimii Karkkilan seurakuntatalossa. Kevyen musiikin laulutunnit pidetään kirkkoherranviraston kellarissa.

Musiikkikoulu tarjoaa opetusta Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueilla asuville oppilaille. Koulu rahoittaa toimintansa Karkkilan ja Lohjan kaupunkien tuella, oppilasmaksuilla, jäsenmaksuilla ja muulla varainhankinnalla, kuten lahjoituksin ja tukikonsertteja järjestämällä.

Karkkilan musiikkikoulu on Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

Musiikkikoulun toiminnasta vastaa Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry.

Opiskelu musiikkikoulussa

Lukukausimaksuihin sisältyvät myös opetussuunnitelman mukaiset ryhmäaineet
- MU-PE peruskurssit 1-3 eli musiikin perusteet
- Yleisen musiikkitiedon peruskurssi,
- Yhteissoittoryhmät, Ensemble -laulu, bändisoitto
- Valinnaiset opinnot

Musiikin varhaiskasvatuksen puolella toimii musiikkileikkikoulu, johon voi myös ilmoittautua 2,5 - 6-vuotiaat lapset. Lapset jaetaan muskariryhmiin iän mukaan.

Tiedusteluja voi tehdä myös sähköpostitse koulun toimistosta tai puhelimitse suoraan rehtorilta.

Pääsykokeet pidettiin 28.5. ja 15.8.2019. Onnea kaikille uusille musiikkikoulun oppilaille!

Karkkilan musiikkikoulu oli mukana lasten messuilla Konepajahallissa 18.5.2019

Vanhempainilta 17.4.2019

Tuija Närhi ja Mika Nikander esittelivät uutta opetussuunnitelmaa. Vanhempien kanssa keskusteltiin musiikin opettamisesta ja oppimiseen kannustamisesta.

Koronaohjeet

1.12.2020 alkaen

Karkkilan kaupungin ja Aluehallintoviraston asettamien rajoitteiden takia musiikkikoulun toiminnassa tapahtuu joitakin muutoksia. Ryhmäopetus lähiopetuksena keskeytetään tai opetetaan mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena. Opettajat ovat tästä yhteydessä omiin ryhmiinsä. Poikkeuksena on muskariopetus, joka jatkuu normaalisti Karkkilan seurakunnan kerhotiloissa vielä lukuvuoden viimeiset kaksi viikkoa. Yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena musiikkikoululla Anttilan talossa, sekä yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa. Yksilöopetuksessa otetaan erityisesti huomioon hyvä käsihygienia, eikä tunneille saa tulla, jos tuntee itsensä yhtään sairaaksi tai oireiseksi. Instrumentin ja mahdollisuuksien mukaan kaikkien yli 12-vuotiaiden on käytettävä kasvomaskia.
Voitte kuitenkin halutessanne sopia opettajien kanssa myös etäopetuksesta. Kaikki loppuvuoden konsertit ja esiintymiset ovat perinteisessä muodossaan peruttuja. Opettajat voivat sopimuksen ja mahdollisuuksien mukaan kuvata tunneilla soitto - ja laulusuorituksia ja jakaa niitä sitten sovituissa alustoissa oppilaiden ja vanhempien kanssa. Näitä taltionteja ei kuitenkaan jaeta missään julkisessa alustassa tieto - ja henkilösuojalain mukaisesti. Kevätlukukauden osalta palataan asiaan tammikuun alussa, kun tiedämme tarkemmin mikä tilanne on silloin. Tsemppiä, terveyttä ja toivoa kaikille!

Tuija Närhen info musiikin perusteiden opetuksesta 2019-2020.