Karkkilan musiikkikoulu

Karkkilan musiikkikoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Musiikkikoulussa on klassisen musiikin linja sekä kevyen musiikin linja. Lisäksi koulussa on aikuisosasto ja musiikkileikkikoulu. Opetusta annetaan pianon, viulun, harmonikan, huilun, kitaran ja sellon soitossa. Lisäksi annetaan laulu-, teoria- ja yhteissoitto-opetusta.

Musiikkikoulu toimii kaupungin keskustassa osoitteessa Anttilankatu 8, jossa opetus pääasiassa annetaan. Karkkilan yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa harjoittelevat kevyen musiikin opiskelijat. Musiikkileikkikoulu toimii Karkkilan seurakuntatalolla. Kevyen musiikin laulunopiskelijoiden tunnit ovat Karkkilan seurakunnan bänditilassa kirkkoherranviraston kellarissa.

Musiikkikoulu rahoittaa toimintansa Karkkilan ja Lohjan taloudellisella tuella, harkinnanvaraisella valtionavustuksella, oppilasmaksuilla, jäsenmaksuilla ja muulla varainhankinnalla.

Karkkilan musiikkikoulu on Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

Musiikkikoulun toiminnasta vastaa Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry.

Menneitä tapahtumia:

Karkkilan musiikkikoulu oli mukana lasten messuilla Konepajahallissa 18.5.2019

Vanhempainilta 17.4.2019

Tuija Närhi ja Mika Nikander esittelivät uutta opintosuunnitelmaa. Vanhempien kanssa keskusteltiin musiikin opettamisesta ja oppimiseen kannustamisesta.

Tulevia tapahtumia

Pääsykokeet 28.5. =>

Syyslukukausi alkaa 19.8.2019

Musiikkikoulun tukikonsertti 11.10.2019

  • Seuraa ilmoittelua!

Pääsykokeet

28.5. klo 16.30

Karkkilan musiikkikouluun haetaan uusia oppilaita. Oppilaaksi haku tapahtuu tällä lomakkeella.

Hakulomake tulee palauttaa musiikkikoulun toimistoon perjantaihin 24.5. mennessä postitse tai sähköpostilla toimisto@kamuko.fi.

Pääsykokeet pidetään musiikkikoululla, Anttilankatu 8, tiistaina 28.5. klo 16.30 alkaen. Jokaiselle hakijalle annetaan oma aika hakuajan päätyttyä.

Pääsykoe sisältää haastattelun ja pieniä musikaalisuutta testaavia melodian ja rytmin toistotehtäviä. Hakijan tulee myös valmistaa pieni laulu- tai soittoesitys ihan omien taitojen mukaan. Lapsilla laulutehtävään soveltuu hyvin jokin tuttu lastenlaulu.

Musiikkikoulussa toimii myös aikuisosasto, joten aikuisetkin hakijat ovat tervetulleita. Aikuisosastolla voi vaikka jatkaa keskeytynyttä soitto- tai lauluharrastusta.

Karkkilan musiikkikoulussa voi opiskella musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti yksilöopetuksessa useita eri instrumentteja, laulua sekä ryhmäopetuksessa musiikin perusteita. Opetukseen kuuluu myös erilaisia yhteis- ja yhtyesoiton ryhmiä. Koulussa voit opiskella joko klassista musiikkia tai kevyen musiikin linjalla rytmimusiikkia.

Musiikkikoulussa toimii myös musiikkileikkikoulu. Muskaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.