Karkkilan musiikkikoulu

Karkkilan musiikkikoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Musiikkikoulussa on klassisen musiikin ja kevyen musiikin linjat. Koulussa on myös aikuisosasto ja musiikkileikkikoulu. Opetusta annetaan pianon, viulun, harmonikan, huilun, kitaran ja sellon soitossa. Lisäksi annetaan laulu-, teoria- ja yhteissoitto-opetusta.

Musiikkikoulu toimii pääosin Anttilankatu 8:ssa. Kevyen musiikin tunnit pidetään Karkkilan yhteiskoulun ja Nyhkälän koulun musiikkiluokissa. Musiikkileikkikoulu toimii Karkkilan seurakuntatalossa. Kevyen musiikin laulutunnit pidetään kirkkoherranviraston kellarissa.

Musiikkikoulu tarjoaa opetusta Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueilla asuville oppilaille. Koulu rahoittaa toimintansa Karkkilan ja Lohjan kaupunkien tuella, oppilasmaksuilla, jäsenmaksuilla ja muulla varainhankinnalla, kuten lahjoituksin ja tukikonsertteja järjestämällä.

Karkkilan musiikkikoulu on Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

Musiikkikoulun toiminnasta vastaa Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry.

Menneitä tapahtumia:

Syyslukukauden päätöskonsertit Karkkila-salissa 11.12. ja 13.12.2019

Oppilaiden esiintyminen seurakunnan keskiviikkokerhossa 23.10.2019 klo 13-13.30

Pääsykokeet pidettiin 28.5. ja 15.8.2019. Onnea kaikille uusille musiikkikoulun oppilaille!

Karkkilan musiikkikoulu oli mukana lasten messuilla Konepajahallissa 18.5.2019

Vanhempainilta 17.4.2019

Tuija Närhi ja Mika Nikander esittelivät uutta opetussuunnitelmaa. Vanhempien kanssa keskusteltiin musiikin opettamisesta ja oppimiseen kannustamisesta.

Tulevia tapahtumia


Kevätlukukausi on alkanut 7.1.2010.

Ajankohtaista

Musiikkikoulun kevät tulee todennäköisesti jatkumaan etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. Tilannehan elää koko ajan, seuraan valtiovallan, opetusministeriön, musiikkioppilaitosten liiton ja aluehallinnon tiedotusta jatkuvasti.

Lähes kaikki opettajamme ovat ilmoittaneet jatkavansa opetusta etäopetuksena. Tässä tilanteessa on pakko sovittaa opetusta uudella tavalla, antaa oppimistehtäviä mahdollisuuksien mukaan. Tärkeintä on olla luova, ja sehän taiteen perusopetukselle on omiaan.

Kaikilla meillä on nyt järjesteltäviä ja uudelleen arvioitavia asioita arjessamme, mutta opettajamme arvostaisivat kovasti, jos ehditte avustamaan nuoria oppilaitamme kotoa tapahtuvassa opiskelussa. Näin saisimme myös musiikkikoulun opetuksen ja soittotunnit pyörimään ja tärkeät rutiinit jatkumaan myös näissä poikkeusoloissa.

Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä, vaan kokonaan uusi tapa oppia asioita. Opettajamme pyrkivät kehittämään keinoja koko ajan.

Musiikin perusteiden opettajamme Tuija Närhi on pyytänyt, että oppilaiden sähköposteihin läheteetyihin MU-PE - tehtäviin reagoitaisiin aktiivisemmin. Opetuksen on tarkoitus kuitenkin jatkua yhtä intensiivisenä,kuin normaaliolosuhteissa. Myös tentit tullaan pitämään etänä.

TÄRKEÄÄ!
Tarkistattehan, että ryhmäaineiden opettajilla varmasti on voimassa olevat ja toimivat puhelinnumerot ja sähköpostit Sähköposti, joka toimii ja jota todella luetaan!

Ryhmäaineiden ja yhteissoittojen kannata poikkeusolot ovat vielä haastavempia kuin yksilöopetukssa. Viime viikolla vielä ajattelimme siirtävämme tunteja, mutta nyt niidenkään siirto ei näytä enään mahdolliselta. Kevätlukukausi on kuitenkin saatava päätökseen toukokuun loppuun mennessä. Opettajat pyrkivät näissä aineissa antamaan myös etätehtäviä, kuten stemmoja soitettavaksi jne. Keskustelen tästä vielä heidän kanssaan.

Keväälle suunnitellut tasokurssisuoritukset tehdään mahdollisuuksien mukaan joko etänä, tai siirretään syksyyn. Olkaa kurssiasioista yhteydessä suoraan opettajaan.

Toukokuulle suunnitellut kevätlukukauden päätöskonsertit tulevat siirtymään, näin tehty työ ei mene hukkaan. Etsimme syyskuun loppuun mahdolliset ajat näille konserteille Karkkilasalin kalenteriin.

Koulun uusien oppilaiden valinta suoritetaan myös tänä keväänä. Palataan oppilasvalinnan poikkeustilakäytäteisiin myöhemmin.

27.3.2020
Terveyttä ja hyvää viikonloppua toivottaen

Mika Nikander
rehtori

Tuija Närhen info musiikin perusteiden opetuksesta 2019-2020.